در ادامه مناظره پنج‌شنبه شب برنامه "رو به فردا"، "علیرضا زاکانی " نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفت: سه واژه دروغ، تقلب و جنایت مبنای حوادث بعداز انتخارات بود و مقدمه این ذهنیت ها شد.

مجری برنامه، در نتیجه گیری از سخنان اطاعت سه مطلب، آزادی اجتماعات، توقیف روزنامه ها و بازداشت ها را مورد توجه قرار داد و از زاکانی خواست که در خصوص آنها توضیح دهد. وی افزود: البته من نمی دانم چرا بحث اقتصادی را مطرح کردند.

زاکانی خطاب به اطاعت گفت: می شود درباره ماده سوم برنامه چهارم توسعه که خودتان نوشتید، به بینندگان توضیح بدهید.

اطاعت پاسخ داد: این برنامه که مربوط به هشت سال قبل است، من سؤال می کنم که ماده 73 برنامه چهارم را توضیح دهید، آیا می توانید. اگر توانستید من هم توضیح می دهم.

زاکانی اظهار داشت: استفاده کردم اما معتقدم یک عنصر آکادمیک دانشگاهی باید کلاسه‌بندی شده و شسته رفته صحبت کند نه از هرچیزی مطلبی بگوید.

اطاعت گفت: من مثال های مختلف در زمینه های مختلف آوردم تا راهی پیش پای ما بگذارید که منتقدان و معترضان نسبت به وضع موجود، چگونه انتقاد و اعتراض خود را بیان کنند.

زاکانی تصریح کرد: از همین موضوع اقتصادی شروع می کنم، متاسفانه آنچه که مصوب شده در برنامه چهارم ماده 3 و خود آقای اطاعت که در تصویب آن نقش داشته و الان اطلاع کافی از آن ندارد.

وی در واکنش به مداخله آقای اطاعت در حرف هایش گفت: اجازه بدهید من هنگام فرمایش های شما سکوت می کنم دقیقا و آنها را در ذهنم دسته بندی می کنم تا یکی یکی پاسخ بگویم واگر جایی فراموش کردم بفرمایید تا پاسخ بگویم.

زاکانی بعداز معذرت خواهی اطاعت ادامه داد: از ابتدای سال 84 قرار بوده که بر مبنای قیمت فوب خلیج فارس در واقع حامل های انرژی در ایران فروش برود، یعنی اگر بنزین لیتری 80 تومان بوده، بنا بوده از ابتدای سال 84 و نه 10 سال بعد، بشود قریب 360 تا 370 تومان. چون ده سنت گازوییل در بازارهای جهانی از بنزین گرانتر است، بنا بوده که 15 تومان بشود 180 تومان. به نظرم دوستان مردم فکور ایران، عناصر دانشگاهی و بزرگان و عزیزان را عناصری می دیده اند که هرچه بیان می کنند از روی احساسات، می پذیرند و موظف به قبول هستند.

مجلس هفتم اقداماتش در جهت منافع ملی و توجه به حال عموم مردم بود. به‌خاطر اینکه ما 15 تومان و 20 تومان اضافه می کردیم، یک شوک قیمتی وارد می شد و این در حالی است که آقایان قرار بود 290 تا 300 تومان یک‌باره گران کنند. ما جلوی این را گرفتیم.

در حوزه اقتصاد توجه کنند در مجلس ششم که خود آقای اطاعت بودند، بیان می کردند، ما که شعار اقتصادی ندادیم که بخواهیم به اقتصاد مردم رسیدگی کنیم. بیاناتشان کاملا معلوم است، می گفتند ما شعار آزادی دادیم لذا توجه ما به ایجاد آزادی های مدنی است، در حوزه سیاسی مسئولیت داریم زیرا شعارهای سیاسی دادیم.

این از نظریات بدیع ایشان بود كه اصولگرایی را که زاده دهه 80 است را بردند زمان جناب آقای هاشمی رفسنجانی که تورم 49 و نیم درصد شد. براساس سیاست های اقتصادی دولت تجربه شد و آن را منتسب به اصولگرایی کردند که جعلش مربوط به سال های 81 و یا 82 است. این اسباب تعجب من شد.

مجری: تمایل دارم بحث یارانه ها و اقتصاد را در ادامه بررسی کنیم.

زاکانی اظهار داشت: نکاتی است که بایدتوضیح بدهم، ایشان از هر دری مطلبی را تقدیم ملت کرد یک دسته گلی تقدیم کرد. توجه جناب اطاعت را جلب می کنم به آخرین مصاحبه جناب آقای خاتمی در سال آخر دوره ریاست جمهوریشان که پرسیده شد آیا آرزویی دارید یا نه که ایشان بیان کرد کاش می توانستم یارانه ها را سامان بدهم.

نکته بعد، کارهای بزرگی که در جریان اصولگرایی شد مثل همین بحث بنزین، یکی از عزیزان و خواهر محترمه اصلاحات که الان عضو شورای شهر تهران است، گفته بود که می خواستیم این کار را بکنیم اما این جسارت ها نبود چون می ترسیدم باعث تنش در جامعه بشود.

می خواهم عرض کنیم در عرصه اقتصادی اکنون مسیر انتخاب شده به اساس جامعه و اصلاح امور برمی گردد.

در حوزه سیاسی که ایشان (آقای اطاعت) خیلی اظهار علاقه و تعلق می کند، به هر حال خودشان که از متحصنین عزیز مجلس ششم هستند و علی الظاهر آن نامه 127 نماینده به مقام معظم رهبری را هم امضا کرده اند که بیان کردند به ایشان از موضع منافع ملی عقب نشینی کنید و جام زهر را بنوشید همانگونه که امام در جنگ نوشیدند و اگر نبوده اند، بفرمایند.

مجری متذکر شد: سابقه خوبی از شخصی شدن مباحث نداریم.

زاکانی اظهار داشت: ایشان نکاتی را بیان کردند که من خواهش می کنم برویم روی اصل موضوع، به اعتقاد من سه واژه دروغ، تقلب و جنایت، واژه هایی بودند که مبنای این شرایط اخیر قرار گرفت. بنده هم نگفتم که کسینجر همه این کارها را کرد، آنها اگر عرضه داشته باشند، خودشان را جمع کنند، بحث من این بود که خواست آنها این است، ما باید توجه کنیم یک وقت در پازل آنها و نقش نمای آنها بازی نکنیم و این خیلی مهم است.

بحث دروغ، تقلب و جنایت مقدمه این ذهنیت ها شد. فردای آن روز هنوز نتایج توسط شورای نگهبان تایید نشده بود که اعلام کردند این انتخابات باید باطل شود. خوب من از جناب آقای اطاعت می پرسم که این کار غیر قانونی چرا، شما صحبت از مردم می کنید مردم به نظرم خوب است، شهروند درجه یک و دو نکنید. كل مردم ایران عزیزند، وقتی 24 میلیون و خورده ای رای می دهند به کسی رای آنها عزیز و محترم است، هم سیزده میلیون و خرده ای که به فرد دیگری رای می دهند و الباقی که به جناب آقای رضایی و جناب آقای کروبی رای می دهند رای همه محترم است و باید به دیده احترام به این رای نگاه كنیم.

فردا ظهر روز شنبه بعداز انتخابات، من قبلا هم عرض کردم هیاتی از مجلس رفتیم دنبال کردیم موضوع را، هم خدمت آقای موسوی رسیدیم که اقلا یک ادله و یک دلیلی برای درخواست ابطال انتخابات مطرح کنند. دلیلی نشنیدیم، شش نفر از نمایندگان مجلس بودیم فردای آن روز که خدمت جناب آقای هاشمی رسیدیم، بیانشان این بود، اصلا فی الواقع ظهر روز شنبه بیست و سوم جناب آقای موسوی، جناب آقای خاتمی و جناب آقای حاج سید حسن آقای خمینی این عزیزان آمدن دفتر جناب آقای هاشمی، خود آقای هاشمی بیانشان این بود که آقای موسوی کف خواسته هایش ابطال انتخابات بود، من از جنابعالی سؤال می کنم که با کدام ادله، با کدام منطق در حقیقت بناست رای اکثریت زیرپاگذاشته شود و بعد هم شعار در واقع مدنیت و دموکراسی بیان شود، این با کدام منطق سازگار است. من خواهش می کنم که این را بیان کنید.

مجری: آقای دکتر اطاعت بحث را از موضع در واقع مرحله تقلب انتخابات آغاز نکردند، نکته این است که ایشان اعتراضات بعداز انتخابات را معلول علت های دیگر می داند که یکی اقتصاد است و در واقع معترض رفتار حاکمیت با معترضان است.

زاکانی ادامه داد: من عرضم این است که با کدام منطق این اتفاق افتاد و با کدام منطق ظهر روز شنبه بیست و سوم اعلام می شود که کف خواسته های جناب آقای موسوی ابطال انتخابات است و چیزهای دیگری هم می خواهد. جناب آقای موسوی که شب جمعه بیست و دوم انتهای شب مصاحبه مطبوعاتی کرده و خودشان را پیروز انتخابات می دانند. علاوه بر این که در حقیقت کمیته صیانت از آرا اطلاعیه می دهد روز شنبه و بعد اعلام می کند که اگر دلیل دارند، دلیل را به کمیته صیانت از آرا منتقل کنند، حکم را داده و بعد دنبال دلیل می گردد. من عرضم این بود که بهتر نبود جناب آقای موسوی مسیر قانونی را انتخاب می کردند و بعد هم این سؤال را از جناب اطاعت دارم که خدمت شما عرض کنم که نظام چه‌کار می تونست بکند بعد از انتخابات که بیش از ظرفیت‌های قانونی اش را دنبال کرده در خدمت دوستان قرار بده تا بتوانند در راستای استیفای حقوق خودشان فرضا که این مسیری را دوستان انتخاب نکردند و دنبال نکردند، اگر نکته ای دارند در این مسئله هم بیان کنند.

اما راجع به بحث فضای تنگ سیاسی کشور که ایشون بیان داشته و اینکه انتخابات آزاد نیست، رد صلاحیت می‌شود و شرایطی از این دست. من توجه ایشان را جلب می کنم به انتخاباتی که هیچ رد صلاحیت در آن نبود و مردم آزادنه آمدند پای صندوق های رای. انتخابات شورای دوم شهر و روستا که اتفاقا ناظر آقایان بودند در مجلس ششم و در واقع مجری‌اش وزارت کشوری بود که متولی‌اش جناب آقای خاتمی بود. من به نظرم آنجا مردم رای و نظرخودشان را دادند، همه آن کسانی که جناب آقا بیانشان این هست که آنها را رد صلاحیت می کنند و از جمله عناصر نهضت آزادی که امام خطاب به آقای محتشمی آنها را برای هر منصبی خط قرمز دانست و آنها را دارای انحراف اعتقادی بیان کرد که اتفاقا دراین نمونه، روزنامه اعتماد ملی که آقای اطاعت متعلق به آن است، دبیركل آن گروهك سرمقاله نویس آن بود، باید پاسخ بدهند که چرا از خط امام عدول کردند که امروز در این موضع قرار گرفتند. در این مقطع همه ثبت نام کردند، مردم انتخابات خودشان را کردند در اوج شعارهای سیاسی مردم به اقلیت حضور در پای صندوق های رای نشان دادند که معترض هستند به همین آقایان در حقیقت آن مسیری بود که اختیار و انتخاب شد و اتفاقا در دوره اصولگرایی این اکثریت زیر 85 درصدی را شما شاهد هستید.

دوست عزیزمان می فرمایند که در واقع اصل 27 قانون اساسی بیانشان این است که اجتماعات آزاد است مگر مخل مبانی اسلام باشد. تجربه نشان داده در اجتماعاتی که دوستان می گذارند، خروجی آن، این اتفاقات نامبارک است و برای آن هم مثال‌های متعددی در ذهن بنده است. که اصلا مربوط به این دوره نیست و مربوط به دوره های قبل است. یعنی درواقع وقتی شروع می کنند یك کاری را دنبال کردن، خروجیش اتفاقات و مواردی می افتد که عملا دوستان نمی توانند کنترل کنند شرایط را، نمی توانند گفتمان حاکمشان را کنترل کنند. خروجیش به نتایجی منتج می شود كه حتما مخل آن مبانی اسلامی است و دوستان التزامی ندارند، می‌گویند نیروی انتظامی کنترل کند، درخواست تجمع می دهند اما اگر در تجمع آشوبی صورت گرفت در واقع هیچ مسئولیتی در قبال آن نمی پذیرند. لذا عقل سلیم حکم می کند که درواقع یا باید شما مسئولیت پذیری داشته باشید یا اگر مسئولیت پذیر نیستید، بستر را نباید برای آشوبگر فراهم کنید.

از جمله روز بیست و پنجم در چهارراه خوش راهپیمایی کاملا آرام را بردند به سمتی که چندین نفر کشته شدند و حمله کردند به پایگاه بسیج که چند صد اسلحه در آن پایگاه بود و اگر این اسلحه ها به‌دست آنها می افتاد، فتنه ای در شهر تهران راه می افتاد و اینها به چند صد نفر هم قناعت نمی کردند، آسیبی که ملت می زدند.

نکته دوم که بحث روزنامه ها را می فرمایند، من دو دوره عضو هیئت منصفه مطبوعات بودم و از نزدیک با روند مطبوعات آشنا بودم که در همان دوره در حقیقت روزنامه های اجاره ای، روزنامه هایی که مثلا دانشمند این اجاره داده شده بود یک تیمی بودند اجاره می کردند و می آمدند روزنامه ها را اداره می کردند و یک پولی هم ماهانه به مطبوعات می دادند، سیری را دنبال می کردند و می رفتند، یک موقع است که روزنامه اعتماد هست الان این فرمایشات شما را دارد دنبال می کند آفتاب یزد است روزنامه های دیگر است که دارند بیان می کنند. درحقیقت مسیری که اختیار و انتخاب می شود، یک مسیری که انتخاب می شود باید یک مسیر درستی در مسیر قانون باشد تا به یک نوعی اگر یک روزنامه ای مسئولیت های خودش را در ایجاد ابهام و در توسعه تهمت و شایعه پراکنی در جامعه پرداخت، ایشان بفرمایند که یک همچنین روزنامه ای حق حیات دارد یا ندارد یا باید نسبت به قانون و در چارچوب قانون پاسخگو باشد.

من عرضم این است تاکیدی که برادر عزیزمان که دارند در قالب فرمایشان حضرت امیر بله. حضرت امیر تا وقتی که به یک نوعی در واقع خوارج دست به شمشیر نبردند، جور دیگری عمل کرد اما اگر خوارج دست به شمشیر بردند که بردند و مزاحم شدند و چند صد نفرشان را حضرت در نصف روز از دم شمشیر گذراندند. این هم منطق حضرت امیر است، یعنی اگر در حقیقت حکومت اسلامی و نظام اسلامی و مردم را همین خوارج تهدید نکنند، در واقع آن حرف و بیان باشد، تحمل کاملا صورت می گیرد و کار انجام می شود، اما اگر در این مقام پای خود را فراتر گذاشتند، منطق حضرت امیر چهار مرتبه را بیان می کند و بعد هم بیانشان این است که اگر پای خود را گذاشتید در جایی که با منافع مردم در تضاد بود و خواستید در حقیقت امنیت را زیر پا بگذارید و به آزادی دیگران و به حقوق اسلامی دیگران تجاوز کنید، آن هم کاملا معلوم است. آن اقلیت آشوبگری که امروز دست‌های پنهان و پیدای بیگانه در آن پیداست، اگر انسان انصاف داشته باشد، ربطی به معترضین ندارند. آن اقلیت آشوبگری است که از بستر استفاده کرده و اتفاقا آن جرم بزرگی که اتفاق افتاده، این است که اولا چرا حق عمومی مردم در حقیقت نادیده گرفته شده و آن حضور باشکوه زیر پا گذاشته شد و نظام متهم شد به چیزهایی که همه‌اش دروغ بود مثل تجاوز و امثالهم که همش دروغ بود.

نکته دوم که چرا همچنین بستری برای آشوب گران ایجاد شد که به هر حال آشوبگر راه برخورد با آن با همون منطق حضرت امیر کاملا معلوم است و راه پاسخگویی به منتقدان هم میدان دادن و بیان کردن صحبت های آنهاست. لذا خواهشم این است که جناب آقای اطاعت راجع به این جهت ها هم توضیحات لازم را ارائه نمایند.

مجری گفت: آقای دکتر اطاعت شما بالاخره نکاتی را یادداشت کرده اید باید پاسخ بدهید. منتهی علاقمندم بالاخره باید یک بحثی به سرانجام برسد، به‌ویژه راجع به انتقاداتی که شما از وضعیت اقتصادی داشتید و بحث برنامه ها و اینها، اگر روی این هم مستوفی توضیح بدهید، خیلی ممنون خواهیم شد.

اطاعت تصریح کرد: خدمت شما عرض کنم طرح تثبیت قیمت ها که دوستان در مجلس هفتم آوردند، به خاطر جلوگیری از افزایش 10 درصد بود که مشکلاتی را برای کشور به بار آورد. در برنامه چهارم سرجمع همه یارانه ها بود که در طی فرآیند پلکانی این کار صورت بگیرد و اگر بخواهیم دفعی این کار را انجام بدهیم، بله آقای خاتمی حرف درستی زده همه ما هم موافقیم که در واقع یارانه ها هدفمند بشود، منتها مثلا اگر قرار است قیمت بنزین آزاد شود، باید زیرساخت‌های حمل و نقل را درست کنیم، مثلا متروی تهران را توسعه بدهیم، اهواز، شیراز، مشهد،اصفهان و تبریز و جاهای دیگر و به‌تدریج ماشین ها را گازسوز کنیم که زندگی مردم از بنزین منفک شود و بعد دیگر بنزین را هم آزاد کردیم خیلی آسیبی به مردم نمی زند.

مجری: اگر شما الآن نماینده مجلس هشتم بودید و شاید کاندیدای مجلس نهم بشوید، چه طرحی را پیشنهاد می کنید؟

اطاعت: من باید پاسخ آقای زاکانی را بدهم، اگر خواستید یک برنامه اقتصادی بگذارید من در خدمت شما خواهم بود من اجمالا عرض کنم که ایشان می فرمایند شما درمجلس ششم گفتید که ما شعار اقتصادی ندادیم، اصلا سیاست و اقتصاد از هم منفک نیست، در ثانی اگر ما شعار اقتصادی ندادیم، تورم 18 درصدی که تحویل گرفتیم، کردیم تورم 11 درصد، به گونه ای شیب تورم روبه نزول بود که در برنامه چهارم9/9 درصد پیش بینی کردیم یعنی یک رقمی شود. ولی خوب ما که شعار اقتصادی ندادیم در آن زمان سخنان دوستان از بیرون درباره این معیشت مردم گوش فلک را کر کرده بودند که چرا به معیشت مردم توجه نمی کنند و من سؤالم این است که شما الان که دو دوره است در مجلس هستید، معیشت مردم را چه‌کار کردید؟ ضمن اینکه آقای دکتر زاکانی من عرض کنم خدمت شما که حل شدن معیشت مردم راه حل سیاسی دارد، راه حل دموکراتیک دارد با رد صلاحیت که نماینده واقعی مردم تو مجلس نرود، نمی تواند مشکل مردم را حل کنه شما یه آدم صاحب نظر را رد صلاحیت می کنید و یک فرد که تبحر نداره می شه نماینده مجلس خوب نمی تونه مشکل مردم را حل کند من یك مثال بزنم؛ در تابستان من یک تحقیقی را انجام دادم یک مقایسه تطبیقی کردم بین کشورهای اروپای غربی که در آنها کارهای دموکراتیک بیشتر می شد و کشورهای اروپای شرقی که کمتر رعایت می شد. میانگین درآمد سرانه کشورهای اروپای غربی دموکراتیک، کشورهای آزاد، بالای 31 هزار دلار است و اروپای شرقی که دموکراسی در آنها کمتر است و هنوز نهادینه نشده 4 هزار و خرده ای است یعنی یک فاصله عجیبی را دارد و من همین جا عرض کنم که ما از 187 کشور آمار گرفتم درآمد سرانه ما، کشور هشتادوسومی هستیم ما هفت درصد منابع دنیا را داریم. واقعا برای کشوری مثل ما که دومین کشور دارای ذخایر نفت دنیا هستیم بعد از عربستان و دومین کشور دارای ذخایر گاز دنیا هستیم با 16 درصد گاز و 11 درصد نفت. ما واقعا باید کشوری باشیم که وضع 14 درصد زیر خط فقر داریم و اماری که بانک مرکزی اعلام کرده است، رشد این زیر خط فقر 2 درصد است یعنی روز بروز داریم فقیرتر می شویم.

ما قرار بوده است در برنامه چهارم توسعه با نفت 19،5 دلاری تورم را 9/9 درصد بکنیم ولی دوستان با نفت 80 دلاری رسانده اند به الی ماشاالله حالا می گویند 25 یا 30 درصد ولی واقعا خیلی بیش از اینهاست و مردم آن را لمس می کنند ضمن اینکه الان در دوره رکود اقتصای هستیم.

من یک اشاره بکنم که در بحث اقتصاد نماینده عربستان در کنفرانس دوحه اشاره کرد که ما خوشمان نمی آید که دنیای غرب دچار بحران اقتصادی شده است ولی ما سود کردیم از این بحران چرا؟ چون مشاوران اقتصادی به ما گفتند شما نفت گران خود را بفروشید که حدود 130 تا 140 دلار شده بود ما چهارصد میلیارد دلار صندوق ذخیره ارزی که پول در آن جمع کرده ایم، گفتند هزینه نکنید ما بعدا خواهیم گفت که کی هزینه کنید. بحران اقتصادی که شد او زمان چون قیمت تمام شده پروژه ها بیشتر بود، چون وقتی بحران اقتصادی می شود کار نیست، شرکت های سازنده حاضرند با نیم بها هم بیایند انجام بدهند، گفت ما الان با چهارصد میلیارددلاری که در ذخیره ارزی داریم می توانیم معادل چیزی حدود 1000 میلیارد دلار سازندگی توی کشور انجام دهیم.

ما در چهار سال اول دولت، دولت آقای احمدی نژاد بیش از 300 میلیارد دلار درآمد داشتیم، نفهمیدیم چی شد؟ کجا رفت، کجا هزینه شد؟ چه سازندگی صورت گرفت؟ و در بحث انتخابات مثلا سازندگی از چه نوعی بود قطار شیرازی که من اهل آنجاهستم، آمدند و قطار را برای قبل از انتخابات روی خاک ریل راه اهن کشیدند می خواهم اینها را بگویم که مردم را عصبانی می کند، توهین به شعور ملت اینهاست، یک مسافر را با این قطار به هر ضرب و زوری بود، مسافر را از شیراز سوار کردند و برای سالگرد امام آوردند تهران، قطار بعدی که رفت، از ریل خارج شد الان این قطار کجاست؟ تصویرهای آن را اقلا از روی اینترنت ببینیم. جایی که بنا بوده پل بزنند رودخانه ای که باید پر می کردند با کمپرسی با خاک پر کردند خط اهن کشیدند که فقط بخاطر رای این کار را انجام دادند.

مجری: در شهر شما اتفاقی نیفتاده؟ سازندگی انجام نشده است.

اطاعت: در شهر داراب که من نماینده اش بودم، در دوران اصلاحات که ما به قول ایشان شعار اقتصادی ندادیم یک کارخانه سیمان را با 11 درصد پیشرفت فیزیکی به اتمام رساندیم. یک بیمارستان با 33 درصد پیشرفت فیزیکی به اتمام رساندیم.یک سد را شروع کردیم که در سال اولی که ما شروع کردیم، سه و نیم درصد پیشرفت فیزیکی داشت. من پرینت اینها را گرفته ام و دارم ولی الان که قرار بود در سال 85 به بهره برداری برسد، هنوز به بهره برداری نرسیده، گازكشی کردیم در عرصه های مختلف. من از استاندار دولت آقای احمدی نژاد در چهار سال قبل سؤال کردم که شما که کاری انجام ندادید، فقط به ما بگویید قرار است چه‌کاری را انجام بدهید که ما سه یا چهار سال آینده بیاییم، به شما بگوییم چرا این کارها انجام نشده است، یک تابلو راجع به پتروشیمی در فقط در داراب نصب کرده اند، دیگر چیزی ندیده ایم.

مجری سؤال کرد:شما در مجلس هفتم رد صلاحیت شدید؟

اطاعت گفت: بله رد صلاحیت شدم.

مجری: اگر پیشنهادتان راجع به یارانه ها را بدهید این بحث را ببندیم.

اطاعت: بحث یارانه ها بسیار مفید است.

زاکانی: شما قانون مصوب مجلس را خوانده اید که در باره آن نظر می دهید؟

اطاعت: بله دیروز (سه شنبه) آقای انصاری در بنیاد باران آمد، خودش عضو کمیسیون است و در دانشگاه تدریس دارد، آمد توضیح داد من الان آن را نیاوردم.

زاکانی: می شود راجع به به آن یک دقیقه توضیح بدهید.

اطاعت: با یک دقیقه که نمی شود من باید به سؤال های شما جواب بدهم شما ده تا مسئله را مطرح کردید.

زاکانی: قانون را خدمتتان بدهم.

اطاعت: قانون را بدهید می خوانم و در یک برنامه با هم مناظره می کنیم.

زاکانی: حرف هایی که شما گفتید خلاف آن چیزی است که ما تصویب کردیم.

اطاعت: کلیت آن این است که شما قانون را، دعوایتان سردولت این است که بکنید زمان اجرای آن 5 سال باشد همان بحث زمانی که من می گویم. ولی دولت می گوید باید این را سه سال اجرا کند، من می گویم که ظرف 5 سال هم نمی شود من در سعادت آباد دارم زندگی می کنم.

زاکانی: شما چطور می خواستید یک‌ساله آن را اجرا کنید از سال 84 ماده 3 برنامه چهارم این را می گوید.

اطاعت: ما نمی خواستیم یک‌ساله اینکار را انجام دهیم! ما در سعادت آباد زندگی می کنیم نان سنگک 200 تومان بود در همین بحث یارانه ها که مطرح شد، کردند 500 تومان، در سعادت آباد که منطقه تقریبا متوسط به بالای جامعه زندگی می کنند، بالاشهر، قبلا که از دانشگاه می آمدم می خواستم یک نان بخرم صف طولانی بود نمی توانستم بخرم الان خلوت است! وقتی بالای شهر جامعه ما نان 200 تومانی می شود 500 تومان نمی توانند بخرند شما ببینید 14 میلیون جمعیت زیر خط فقر چکار می کند با هدفمند کردن یارانه ها.

می گویند اصولگرایی زاییده دهه 80 است، نه اصولگرایی از مجلس دوم شکل گرفته، مجلس سوم، مجلس چهارم چه کسانی را رد صلاحیت کردند. آنهایی که رد صلاحیت کردند، شما از اعقاب فکری آنها هستید. ادامه همان ها هستید. اقای ناطق نوری و دوستانتان و آقای باهنر الآن هم هستند. من جریان اصولگرا را از دهه 80 نمی دانم از دهه 60 می دانم، بحث متحصنین مجلس، من جزء متحصنین نبودم موافق هم نبودم در تحصن بارها هم اشاره شده و اینکه شما هی در بولتن هایتان می نویسید که مجلس ششم نوشته که رهبری جام زهر بخورد، این واقعا خیلی بی انصافی است. ما آمدیم با احترام بسیار بالایی طی یک نامه ای مشکلات کشور را به رهبری انتقال دادیم و گفته ایم که اگر این مشکلات حل نشود، خدای نخواسته ممکن است زمینه و فضایی ایجاد شود که ما مجبور به خوردن جام زهر شویم. این واقعا از یک نماینده مجلس بعید است که اینجور خلط مبحث می کند و یک مطلبی را خلاف به مردم می گوید.

مجری:پس با نامه موافق بودید؟

اطاعت: بله نامه را امضا کرده بودم و از آن دفاع می کنم؛ در بحث صیانت از آرا دوستان آن‌قدر این قانون گرایی شان گوش فلک را کر کرده، این صیانت از آرا قانون است، در 30 مرداد سال 70 این قانون تصویب شده که کاندیداهای ریاست جمهوری می توانند در پای هر صندوقی یک نماینده داشته باشند. خوب ما 46 هزار صندوق در سراسر کشور داشتیم. 45 هزار تا، اصلا 40 هزار تا. می خواستیم 40 هزار تا نیرو را آموزش بدهیم، سازماندهی کنیم که اینها بروند سر صندوق رای و آنجا ناظر بر صندوق رأی باشند. این کمیته که هیچ، یک سازمان عریض و طویل هم نیاز دارد. آن شب اقای شریعتمداری هم فرمودند و ایشان هم می فرمایند که شما چرا کمیته صیانت از آرا تشکیل دادید لابد این یک توطئه خارجی بوده، بابا این قانون بوده، قانون من دارم می خوانم، شما که خیلی مدعی هستید که به اصطلاح قانونمند هستید، من الان دستورالعمل آن را هم خدمت شما می دهم بعد یک سؤال می کنم.

شورای نگهبان 700 هزار رای مردم را در انتخابات مجلس ششم در تهران ابطال کرد. در انتخاباتی که ناظر شورای نگهبان بود از یک جریان فکری اصولگرا که نباید اینطور باشد و برگزار کننده آن اصلاح طلب ها بودند، چطور در انتخاباتی در شهر تهران 700 هزار رای ابطال شد ولی در انتخابات ریاست جمهوری که شب انتخابات رفتند و پول دادند به ملت، آن پروژه ها را آنطور افتتاح کردند. مثل قطار شیراز که اشاره کردم این انتخابات بی عیب و ایراد بود، تا 25 خرداد ملت آمدند به این نتیجه که اعلام شده بود، اعتراض کردند.

حضرت امیر چه می گوید، اگر مردم به تو بدگمان شدند و تو را در موضوعی متهم کردند، با بیان روشن دلیل خود را بیان کن و سوء ظن آنها را با بیان دقیق برطرف گردان زیرا تو با این کار برای خودت پاداش درنظر گرفته ای و نسبت به مردم خود هم لطف کرده ای و با این عذرخواهی به هدف خویش که راه یافتن به حق است دست یافته ای. من سؤالم این است از آقای دکتر که شما چرا اجازه نمی دهید حالا ایشان می گوید خروجی اش به اشوب کشیده می شود. خوب نیروی انتظامی برای چه هست، نیروی انتظامی امنیت‌اش را تامین کند، اجازه بده مردم بیایند، از آن‌طرف شما می گویید آقای موسوی صحبت کردند، اگرآقای موسوی این بحث را کردند آقای احمدی نژاد بر اساس چه منطقی آن میتینگ پیروزی را برگزار کردند، در حالی که شورای نگهبان هنوز تایید نکرده بود، این که می گویید نظام بیشتر از ظرفیت خودش به دوستان امکان داد، شما که اجازه راهپیمایی ندادید، یك عده را هم که مثل آقای تاج زاده، آقای نبوی، آقای میردامادی، اصلاح طلبان و دوستان ما که فقط در انتخابات فعالیت کردند و سخنرانی انتقادی کردند، سیاست‌های دولت را نقد کردند، زندان کردید. آخر این نظام چه ظرفیتی را برای ما ایجاد کرده که ما از آن ظرفیت خبر نداریم که بیایم از آن استفاده کنیم.

مجری: آقای دکتر اطاعت ما وقت کم داریم و شما مستوفی ازوقت‌تان استفاده کردید، آقای زاکانی کوتاه صحبت کنید.

اطاعت تصریح کرد: انتخابات شوراهای دوم آزاد بود، دوستان برنده شدند و ما هم به رأیشان احترام گذاشتیم، هیچ بحثی نبود. در انتخابات دوم اگرچه آقای کروبی منتقد بود اما من با روزنامه ایران مصاحبه کردم و گفتم که انتخابات سالم بود، اگر انتخابات سالم برگزار شود، ما مشکلی نداریم و می پذیریم اما بحث این است که شما انتخاباتی برگزار کردید که از دوازه عضو شورای نگهبان، هشت تا به نفع یک کاندیدا سخنرانی کرده است. خوب معلوم است که مردم نتیجه انتخابات را نمی پذیرند و بعدش بحران بوجود می آید. پریشب می گفتند ما پیش بینی کردیم که بحران می شود، معلوم است کسی می خواهد در گوش دیگری بزند، خیلی نیاز به هوش ندارد، پیش بینی خیلی انتقاد و اعتراض ساده است.

امام در باره نهضت آزادی سخن گفته اند در باره عدم حضور نظامیان در سیاست هم گفته اند چرا عمل نمی کنید.

مجری به اطاعت متذکر شد که این رسم مناظره و گفت وگو نیست.

زاکانی تصریح کرد: من استفاده کردم و ایشان اگر بخواهند حرف های تکراری را بازهم برای مردم بیان کند، من حرفی ندارم. ایشان فرمودند من این اتهام را زده ام در باره نامه 127 نماینده به آقا و موضوع جام زهر، این اصل نامه است و موضوع هسته ای است و از روی نامه می خوانم.

نوشته اند که اگرجام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود.

تهمت نزدم و این نامه یک سند سیاهی است که در تاریخ مجلس ششم ثبت شده است.

راجع به همه چیز خودشان صحبت کردند و به جناب آقای احمدی نژاد رییس جمهوری انتقاد داشتند که در باره همه چیز می دانند، به نظرم خودشان هم راجع به همه چیز می دانند چون در باره همه چیز اظهار نظر کردند.

اطاعت گفت: من دکترای سیاسی هستم و آقای احمدی نژاد مهندس است، تخصص من توسعه است و در باره اقتصاد هم می توانم حرف بزنم.

زاکانی ادامه داد: در اثنای سخنان ایشان مشخص و معلوم شد، به برنامه چهارم که خودشان تصویب کردند، توجهی ندارند که قرار بود یکباره شوک افزایش قیمت به جامعه تحمیل شود اما مجلس هفتم جلوی آن را گرفت. و نه یکبار برنامه مصوب مجلس هشتم در باره هدفمند کردن یارانه ها را خوانده اند و درباره این سند بزرگ و کار ملی اظهار نظرمی کنند.

آقای اطاعت به من جواب ندادند که چرا بحث تقلب و جنایت را مطرح کردند بدون اینکه یک دلیلی بیاورند. جز این کلی گویی ها، آنان مرتکب جرمی بزرگ یعنی متهم کردن نظام شدند. امروز کشور هفت ماه است که در آتش این جرم بزرگ می سوزد.

بیستم ماه جاری صداوسیما نظرسنجی کرده است با 829 نفر جامعه آماری در تهران، مهمترین مسایل اعلام شده از سوی مردم این است، 26 و نه دهم درصدبیکاری، 18 درصد گرانی، 13 و شش دهم درصد اقتصادی، انتخابات 4 و نیم درصد، آشوب های اخیر چهار و سه دهم درصد و نبود اتحاد بین مردم دو و سه دهم درصد است که نافی اظهارات آقای اطاعت می باشد.

مردم مشکل‌شان چیز دیگری است و شما با این التهاباتی که در جامعه ایجاد کردید نرخ بیکاری در تهران 10درصد بوده و مرکز آمار الان 13 درصد اعلام کرده است. یک دهم یک دهم تلاش می کنند کم کنند اما یکدفعه با این شرایط التهابات که آن هم با قانون شکنی ها و فراهم ساختن زمینه سوء استفاده یک عده ای شرایط رفت به سمتی که امروز دغدغه های ذهنی مردم چیز دیگری است.

اگر بناست لایحه هدفمند کردن یارانه های به عنوان یک کار ملی انجام شود، باید از ظرفیت همه استفاده شود، در این جهت همه باید کمک کنند تا این کار ملی که سیاسی نیست به سامان برسد. اگر دولت آقای خاتمی کار خوبی کرده، ما موظف بودیم بگوییم و می گفتیم، پس من خواهشم می کنم امروز هم باید انصاف رعایت شود، این مردمی که آمدند پای صندوق ها رای دادند یک بخش عمده ای که در واقع رای دادند، به‌خاطر این بود كه شرایطشان تغییر پیدا کرده در محیط جغرافیایی خودشان بود که آقایان معترض بودند که چرا کار کردید و حالا ایشان می گوید که کاری صورت نگرفته است.

برخی به‌جای دلیل و استدلال آوردن برای بهانه تقلب، آن کارها را کردند و این سرمایه ملی را مخدوش کردند.

به نظر من با توجه به اینکه اسم برنامه شما نگاه به آینده است و مردم هم از همه مسایل در 9 دی گذشتند و نشان دادند در نقطه نکات تکراری نمی مانند. نگاه به آینده التزام به قانون است، توجه به عقلانیت به‌دور از احساس محض است و التزام به شعارها است. کسی که شعار می دهد، در مقام عمل باید پاسخ دهد، آقای موسوی این عزیز محترم قبل از انتخابات گفتند من آمده ام قانون را پیاده کنم، با همین روحیه بی قانونی مخالفم اما بعداز انتخابات مشخص شد که اوج این روحیه در وجود خود ایشان است و در حقیقت قانون را زیر پاگذاشتند و قانون شکنی کردند که این اتفاقات و مشکلاتی بوجود آورد.

به نظرم نگاه به آینده باید در چارچوب قانون، توجه به عقلانیت، مدنیت، دوری از احساسات و رفتن در مسیری باشد که بشود از همه ظرفیت های کشور استفاده کرد.

کسی دشمن انگاری نمی کند، دوست هم ندارد کسی را از خانواده انقلاب بیرون کند، یک همچنین حقی برای هیچکس نیست، اما اگر کسی داشته های یک ملت را نادیده گرفت وضربه زد به این داشته ها و در ادامه نه تنها توبه و از آشوبگران اعلام برائت نکرد و عذری از ملت نخواست و ادعاهای گذشته اش را تکرار کرد ملت باید با او چکار کند. به نظرم ملت نجابت به خرج داده است.

مسئولان باید در مسیر ریشه یابی این فتنه باشند و سرنخ های پیدا و پنهان آن را پیدا کنند و از این نقمت به عنوان یک نعمت استفاده کنیم برای آینده تا یک محیط کاملاً شفاف فراهم شود تا بشود از همه ظرفیت ها استفاده کرد و ریشه فتنه هم خشکانده شود.