روزنامه واشنگتن پست آمریكا به عنوان یكی از حامیان فتنه سبز نیز به شكست امروز این گروه در بر هم زدن راهپیمایی گسترده امروز حامیان دولت ایران اعتراف كرد.

بنا بر این گزارش، توماس اردبرینگ خبرنگار واشنگتن پست گزارش داد، حضور كم تعداد حامیان فتنه سبز در راهپیمایی سی و یكمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران نشانه دیگری از شكست این گروه در دستیابی به اهدافشان است.

وی افزود: با وجودی كه مخالفان دولت حدود هشت ماه است كه به مخالفت با دولت ایران ادامه می دهند به هیچ موفقیتی دست نیافته اند و روز به روز تضعیف می شوند.

وی افزود: روسای این فتنه یعنی میرحسین موسوی و مهدی كروبی كه در انتخابات ماه ژوئن مقابل احمدی نژاد شكست خورده بودند از حامیان فتنه سبز خواسته بودند امروز در میان جمعیت حامیان دولت به خیابانها بیایند.

اردبرینگ با مایوسی تاكید كرد: امروز در واقع روز امتحان بزرگی برای آنها بود كه انها باز هم با شكست مواجه شدند.